STUDIU BIBLIC pentru o viață creștină sănătoasă. Bine aţi venit la MEVB

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit Matei 28:19.

Citiți mai departe

Jesus in cloud

Ultima revizuire 2 decembrie 2023. Ce este nou?

King Jesus Christ
King Jesus Christ

Sermon in English, English subtitles
Romans 16:17-27
Romans 16:17-27

Take note of those who create dissensions
Sermon in English, English subtitles
Romans 16:1-16
Romans 16:1-16

Brethren and sisters who are noted
Sermon in English, English subtitles

STUDIU BIBLIC pentru o viață creștină sănătoasă.

Citiți mai departe

Ultima revizuire 2 decembrie 2023. Ce este nou?

King Jesus Christ
King Jesus Christ

Sermon in English, English subtitles

Citiți Biblia în Romeno

BijbelBiblia LIMBA ROMÂNĂ on-line

Studiul biblic al Geneza

Oferă explicație. Căderea. Ce este păcat. Respingerea jertfei lui Cain: fără vărsare de sânge, fără iertare. Potopul. Legământul lui Dumnezeu. Studiul biblic al Geneza oferă o explicație despre ce este păcatul. De ce nevoia Mântuirii prin sângele lui Isus Hristos. Arca lui Noe. Care este adevărul? Creație sau evoluție? Construcția Turnului Babel și confuzia vorbirii. Lupta lui Avraam în Țara Făgăduinței. Abram dând zeciuieli lui Melchisedec. Promisiunile lui Dumnezeu către Avraam. Fiul promis Isaac. Distrugerea Sodomei și Gomorei. Nașterea lui Isaac și promisiunile lui Dumnezeu

Studiul biblic

Geneza Studiul biblic

Studiul biblic Neemia

Ce lecții putem învăța ca și credincioși din viața lui Neemia? Ucenicie. Călduț. Misiune. Clădire. Dificultăți. Citind Biblia. Neemia o imagine a lui Iisus. Studiul biblic al cărții lui Neemia arată perseverența lui Neemia, lupta sa pentru reconstrucția zidurilor Ierusalimului. Oferă lecții valoroase pentru bătălia creștinului.

Studiul biblic

Neemia Studiul biblic

Studiul biblic Matei

De ce era necesar ca Iisus să se fi născut dintr-o fecioară? Ispitirea lui Iisus de către Diavol. Explicarea predicii de pe munte. Judecata despre oameni. Parabole prin Iisus. Iisus și fariseii și cărturarii. Învățătură prin Iisus. Împărăția cerurilor. Drepturile împăratului. Cine este Hristosul? Fecioarele înțelepte și nechibzuite. A doua venire a lui Iisus Hristos? Unul este luat, celălalt rămâne în urmă. Iisus dă Duhul Său. Răstignirea și învierea lui Iisus. Trei zile și trei nopți. Misiunea lui Isus.

Studiul biblic

Matei Studiul biblic

Evanghelia lui Ioan

Cum să obții viața veșnică în Rai? Singura cale este prin acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Explicarea Evangheliei pe baza unor exemple. De ce are omul nevoie de mântuire? De ce ești despărțit de Dumnezeu? Nu înțeleg de ce am nevoie de mântuire. De ce este atât de dificil să crezi în Iisus? Viața nu trece peste trandafiri.

Studiul biblic

suliță în partea lui Isus

Studiul biblic al Corintenilor

Judecata credinciosului pentru scaunul de judecată al lui Hristos. Fiecare credincios trebuie să dea socoteală înaintea lui Iisus pentru felul în care a trăit pe pământ. Muncitorii buni primesc salarii de la Iisus. Muncitorii răi sunt salvați ca prin foc. Creștinul este un templu sfânt. Duhul Sfânt trăiește în creștin.

Studiul biblic

Corintieni Studiul biblic

Studiul biblic al Galatenilor

Studiul biblic Galatenii arată cum Pavel a devenit apostol și a fost recunoscut. O singură Evanghelie. Justificare prin lege sau prin credință? Libertatea creștină. Carnea sau Spiritul? Înmormântare sau incinerare, sau alegere liberă? Tatuajele sunt permise sau sunt o alegere liberă? Cum îi faci pe plac lui Dumnezeu? Respectând legea, Tora? Care sunt lucrările CĂRNII? Care sunt lucrările SPIRITULUI?

Galateni Studiul biblic

Galater Studiul biblic

Studiul biblic al Efesenilor

Renunțați la viața veche și mergeți în viața nouă sub îndrumarea Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul Sfânt. Intercesiunea creștinului. Soldat al Domnului Iisus Hristos. Armătură după Efeseni 6. Pecetluit cu Duhul Sfânt.

Efeseni Studiul biblic

Epheser Studiul biblic

Studiul biblic Timotei

Învățători falși. Ce cerințe trebuie să îndeplinească un lucrător (pastor, cel mai bătrân, diacon) în slujba lui Iisus. Pregătirea pentru lupta împotriva diavolului și a demonilor. Sarcina lucrătorilor lui Dumnezeu. Ferește-te de apostazia de la credință. Comportamentul membrelor bisericii. Studiul biblic 2 Timotei explică ce înseamnă soldatul pentru Iisus, lupta împotriva diavolului, războiul și evanghelia Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Cum te pregătești pentru luptă? Angajament deplin pentru luptă și victorie. Utilitatea Sfintelor Scripturi, a Vechiului și Noului Testament.

Studiul biblic

Timotei Studiul biblic


TEME BIBLICE

L-ai acceptat pe Iisus

L-ai acceptat pe Iisus,
ce urmează acum?

Ce înseamnă să fii creştin? Pas cu pas în viața creștină. Ce semnifică botezul? Ce este păcatul? Ce înseamnă renașterea? Ce înseamnă „a trăi în lume”? Ce înseamnă „Să trăiești sub controlul Duhului Sfânt? Care sunt cele trei grade ale păcatelor?

Citiți mai departe

Citind Biblia?

Cum să citim Biblia?

Citirea Bibliei nu este egală cu a citi un roman sau o carte. Deci, cum citim Biblia? Care sunt cerințele pentru a înțelege Biblia? Ce este scris în Biblie? Citirea Bibliei este timpul tău liniștit cu Dumnezeu. Citind Biblia veți cunoaște Voința lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vă deschide ochii. Citind Biblia veți cunoaște poruncile lui Dumnezeu. Valorile și normele creștine.

Citiți mai departe

Evangheliei

Care este sensul Evangheliei?

Întrebări despre Evanghelie și mântuire în timpurile moderne. Ce înseamnă Evanghelia? Iertarea păcatului. Sângele și apa la moartea Domnului Isus Hristos. Oferta de iertare. Trei zile și trei nopți de la moartea lui Isus. Evanghelia este gratuită? Ce preț trebuie să plătesc?

Citiți mai departe

Predici de televiziune

Predici de Wilfred Starrenburg

Priveste acum

Apocalipsa Predici de televiziune

Apocalipsa
Predici de Wilfred Starrenburg
Priveste acum

Covid Predici de televiziune

Covid-19 de Wilfred Starrenburg

Priveste acum

Călătorește prin Israel

Călătoria noastră prin Israel, Partea 1,
Apocalipsa 16 Armagedon, Megiddo; 1 Regi 18 Muntele Carmel Elias și profeții Baal; Înălțimile Muntelui Hermon și Golan; Lacul Galilea; Sinagoga Capernaum, casa soacrei lui Petru; Casa evreiască Katzrin; Matei 14: Muntele Frumuseților; Luca 4: 28-30 Muntele Abisului; 1 Samuel 31: 10-12 Beth Șean; Geneza 26: 32-33 Beer Șeba, fântână și Altarul lui Isaac. Botezuri în Iordan; Tentațiile lui Isus în pustie Matei 4.

Priveste acum

Călătorește prin Israel 2

Călătoria noastră prin Israel, Partea 2
Ieruzalem, Betleem, Turnul lui David, Orașul lui David, Muntele Măslinilor, Poarta de Aur, Locul Sfintei Cine, Ghetsimani, Via Dolorosa (Drumul Crucii), Mormântul lui Isus, Zidul zidului, Tunelele zidului vestic, Yad Vashem ( Holocaust) muzeu

Priveste acum

Predici de televiziune

Predici de Wilfred Starrenburg

Priveste acum

Apocalipsa Predici de televiziune

Apocalipsa
Predici de Wilfred Starrenburg
Priveste acum

Covid Predici de televiziune

Covid-19 de Wilfred Starrenburg

Priveste acum

Călătorește prin Israel

Călătoria noastră prin Israel, Partea 1,
Apocalipsa 16 Armagedon, Megiddo; 1 Regi 18 Muntele Carmel Elias și profeții Baal; Înălțimile Muntelui Hermon și Golan; Lacul Galilea; Sinagoga Capernaum, casa soacrei lui Petru; Casa evreiască Katzrin; Matei 14: Muntele Frumuseților; Luca 4: 28-30 Muntele Abisului; 1 Samuel 31: 10-12 Beth Șean; Geneza 26: 32-33 Beer Șeba, fântână și Altarul lui Isaac. Botezuri în Iordan; Tentațiile lui Isus în pustie Matei 4.

Priveste acum

Călătorește prin Israel 2

Călătoria noastră prin Israel, Partea 2
Ieruzalem, Betleem, Turnul lui David, Orașul lui David, Muntele Măslinilor, Poarta de Aur, Locul Sfintei Cine, Ghetsimani, Via Dolorosa (Drumul Crucii), Mormântul lui Isus, Zidul zidului, Tunelele zidului vestic, Yad Vashem ( Holocaust) muzeu

Priveste acum

The Good News Mission (TGNM) or EZBB

AddressRua Clóvis Líra 246, Nova Parnamirim,
Parnamirim - RN
Brazil

Telephone
(0055)(84) 99142 5210

Email
info@ezbb.org

Peste autor

Scriitorul studiilor biblice este Wilfred René Starrenburg. Mai întâi a urmat o pregătire tehnică pentru aeronave (inginer terestru) și a absolvit informatica HTS (diplomă de licență). A lucrat în Iran, Suedia, Irlanda, Anglia și Olanda.
Învățământ școlar biblic intern de 3 ani. Locuiește în Brazilia cu soția și cei doi copii.

Jesus in cloud