Plaat van een donkere wereldBijbel NehemiaBijbel MateusBijbel JohannesBijbel CorinthiërsBijbel EfezeBijbel TimoteüsBijbel Openbaring
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v'am poruncit Matei 28:19.

STUDIU BIBLIC pentru o viață creștină sănătoasă. Bine aţi venit la EZBB

Ultima revizuire 17 octombrie 2020

Aceste studii biblice gratuite online pot fi studiate pe acest site web. Scopul acestor studii biblice online este:

  1. Să ofere o mai bună înțelegere a Bibliei. Explicația Bibliei.
  2. Ce înseamnă să fii creştin? L-ai acceptat pe Iisus Hristos, acum cum să continui?
  3. Ce înseamnă viața spirituală a unui creștin?
  4. Aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare (Evrei 5:12-14). Dumnezeu Însuși spune în Osea 4:6 că poporul Său este distrus din lipsă de cunoaștere.
  5. Ce înseamnă „Să trăiești sub controlul Duhului Sfânt”? Un manual pentru credincioși.
  6. Ce reprezintă Răpirea Bisericii? Când se întoarce Iisus Hristos pentru a-i lua pe credincioși în cer?
  7. Pentru tineri și părinții lor: educație sexuală creștină.

Studiul biblic servește pentru a crește în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este dat credinciosului să înțeleagă Biblia și să poată îndeplini Voința și poruncile lui Dumnezeu.
O imagine de ansamblu a studiului biblic gratuit:
Subiecte și teme biblice: L-ai acceptat pe Iisus, ce urmează acum? Renăscut; Venirea lui Hristos; Care este sensul Paștelor și al Rusaliilor? Întrebări frecvente; Evanghelia; Raiul; Cum citesc Biblia? Rugăciuni; Răpirea Bisericii; Viața spirituală creștină; Plata zeciuielii.

Care sunt noutățile?

Vacatures

We need volunteers to translate this website in their native language. If you would like to translate, please contact: vacature@ezbb.org.

Comentarii despre Biblie:

RugăciuneaRugăciunea este

NOU: Apocalipsa 2 Part 3
Apocalipsa 2 Part 3
Biblia LIMBA ROMÂNĂ

Biblia
Biblie online

STUDIU BIBLIC


STUDII BIBLICE

O imagine de ansamblu a Biblestudy gratuit:

Cartea biblică a Genezei

Studiul biblic al GenezeiOferă explicație. Căderea. Ce este păcat. Respingerea jertfei lui Cain: fără vărsare de sânge, fără iertare. Potopul. Legământul lui Dumnezeu. Studiul biblic al Genezei oferă o explicație despre ce este păcatul. De ce nevoia Mântuirii prin sângele lui Isus Hristos. Arca lui Noe. Care este adevărul? Creație sau evoluție? Construcția Turnului Babel și confuzia vorbirii. Lupta lui Avraam în Țara Făgăduinței. Abram dând zeciuieli lui Melchisedec. Promisiunile lui Dumnezeu către Avraam. Fiul promis Isaac. Distrugerea Sodomei și Gomorei.

Cartea biblică a lui Neemia

Studiu biblic al Cărții lui Neemia. Ce lecții putem învăța ca și credincioși din viața lui Neemia? Ucenicie. Călduț. Misiune. Clădire. Dificultăți. Citind Biblia. Neemia o imagine a lui Iisus. Studiul biblic al cărții lui Neemia arată perseverența lui Neemia, lupta sa pentru reconstrucția zidurilor Ierusalimului. Oferă lecții valoroase pentru bătălia creștinului.

Evanghelia după Matei

Matei studiu biblic. De ce era necesar ca Iisus să se fi născut dintr-o fecioară? Ispitirea lui Iisus de către Diavol. Explicarea predicii de pe munte. Judecata despre oameni. Parabole prin Iisus. Iisus și fariseii și cărturarii. Învățătură prin Iisus. Împărăția cerurilor. Drepturile împăratului. Cine este Hristosul? Fecioarele înțelepte și nechibzuite. A doua venire a lui Iisus Hristos? Unul este luat, celălalt rămâne în urmă. Iisus dă Duhul Său. Răstignirea și învierea lui Iisus. Trei zile și trei nopți. Misiunea lui Isus.

Evanghelia lui Ioan.

O veste bunăCum să obții viața veșnică în Rai? Singura cale este prin acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Explicarea Evangheliei pe baza unor exemple. De ce are omul nevoie de mântuire? De ce ești despărțit de Dumnezeu? Nu înțeleg de ce am nevoie de mântuire. De ce este atât de dificil să crezi în Iisus? Viața nu trece peste trandafiri.

Studiul biblic al Corintenilor

Corintenii studiu biblicJudecata credinciosului pentru scaunul de judecată al lui Hristos. Fiecare credincios trebuie să dea socoteală înaintea lui Iisus pentru felul în care a trăit pe pământ. Muncitorii buni primesc salarii de la Iisus. Muncitorii răi sunt salvați ca prin foc. Creștinul este un templu sfânt. Duhul Sfânt trăiește în creștin.

Studiul biblic al Galatenilor

Galatenii studiu biblic. Studiul biblic Galatenii arată cum Pavel a devenit apostol și a fost recunoscut. O singură Evanghelie. Justificare prin lege sau prin credință? Libertatea creștină. Carnea sau Spiritul? Înmormântare sau incinerare, sau alegere liberă? Tatuajele sunt permise sau sunt o alegere liberă? Cum îi faci pe plac lui Dumnezeu? Respectând legea, Tora? Care sunt lucrările CĂRNII? Care sunt lucrările SPIRITULUI?

Studiul biblic al Efesenilor

Studiu biblic efesian. Renunțați la viața veche și mergeți în viața nouă sub îndrumarea Duhului Sfânt. Nu stingeți Duhul Sfânt. Intercesiunea creștinului. Soldat al Domnului Iisus Hristos. Armătură după Efeseni 6. Pecetluit cu Duhul Sfânt.

Studiu biblic Timotei

Studiu biblic Timotei. Învățători falși. Ce cerințe trebuie să îndeplinească un lucrător (pastor, cel mai bătrân, diacon) în slujba lui Iisus. Pregătirea pentru lupta împotriva diavolului și a demonilor. Sarcina lucrătorilor lui Dumnezeu. Ferește-te de apostazia de la credință. Comportamentul membrelor bisericii. Studiul biblic 2 Timotei explică ce înseamnă soldatul pentru Iisus, lupta împotriva diavolului, războiul și evanghelia Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Cum te pregătești pentru luptă? Angajament deplin pentru luptă și victorie. Utilitatea Sfintelor Scripturi, a Vechiului și Noului Testament.

Apocalipsa studiu biblic

Apocalipsa studiu biblic. Studiul biblic Apocalipsa oferă o explicație (posibilă) a ceea ce se va întâmpla în ultimele zile, în clipa din urmă. Cele 7 biserici. Bătrânii și Mielul din ceruri. 7 ani de Necaz mare. Proclamarea Împărăției lui Dumnezeu de către cei 144.000. Plăgile celor șapte trâmbițe. Numărul 666. Fiara. Anticristul. Mileniu. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul omului.

ONLINE

TEME BIBLICE

L-ai acceptat pe Iisus, ce urmează acum?

Ce înseamnă să fii creştin? Pas cu pas în viața creștină. Ce semnifică botezul? Ce este păcatul? Ce înseamnă renașterea? Ce înseamnă „a trăi în lume”? Ce înseamnă „Să trăiești sub controlul Duhului Sfânt? Care sunt cele trei grade ale păcatelor?

Ce înseamnă Renașterea?

Întrebări și răspunsuri despre renaștere. Ce înseamnă renaștere? Nicodim și Iisus.

Ce înseamnă Paștele?

Exodul din Egipt. Răstignirea lui Iisus. Sau Iepurașul de Paste.

Întrebări frecvente

Răspunsuri la întrebări frecvente ale necreștinilor și creștinilor.

Care este sensul Evangheliei?

Întrebări despre Evanghelie și mântuire în timpurile moderne. Ce înseamnă Evanghelia?

Cum să citim Biblia?

Citirea Bibliei nu este egală cu a citi un roman sau o carte. Deci, cum citim Biblia? Care sunt cerințele pentru a înțelege Biblia?

Ce sunt Rusaliile?

Botezul în Duhul Sfânt se aplică și astăzi? Faza de tranziție. Cercetează sursa vorbirii în limbi străine.

Cum ne rugăm?

Studiu biblic al rugăciunii. Cum să ne rugăm. Pentru ce ne rugăm?

Ce este viața spirituală creștină?

Viața spirituală a unui creștin. Căsătoria Învierea. Botezul. Boala și vindecarea. Plata zeciuielii. Misiunea. Avortul. Eutanasia. Budismul. Islamul. Homeopatia. Concubinajul. Yoga. Am păcătuit, ce fac acum?

De ce dăm zeciuială?

Întrebări și răspunsuri despre zeciuială și cadouri. Ele sunt foarte necesare pentru a face lucrarea pentru Domnul Iisus Hristos, la fel ca Evanghelia și misiunea.